หน้าหลัก
หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บทบาทหน้าที่
   สมาชิก
สำหรับสมาชิก
สมัครสมาชิก

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
06-08-2560 เอกสารคู่มือการใช้ระบบ  [เข้าชม   217 ]
 
  เจ้าหน้าที่คลังข้อสอบ
ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ
รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.แพร่ เขต 2
นายสานิตย์ โลหะ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป.แพร่ เขต 2
นายบูรชาติ ศิริเป็ง
ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2
ผู้ดูแลระบบ
 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
e-Learning
e-Learning
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150
โทรศัพท์สำนักงาน 0 5458 4130 ต่อ 108 | โทรสาร 0 5458 3652
ผู้ดูแลระบบ นายบูรชาติ ศิริเป็ง
E-Mail : doc.obec.b@gmail.com